Privaatsus poliitika

Kõiki fragrance.ee tellimise ning ostude sooritamise käigus teatavaks saanud personaalseid andmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Me ei avalda kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele. Ettevõte kasutab Kliendi personaalseid andmeid tellitud toodete saatmiseks kliendile või tellimustega seotud küsimuste korral.

Kliendi jäetud tagasisidet võib fragrance.ee kasutada reklaami eesmärkidel ainult siis, kui klient on selleks nõusoleku andnud.

Klient võib igal hetkel nõuda oma andmete kustutamist fragrance.ee andmebaasist.

Küsimuste korral kirjuta meile info@fragrance.ee